Home Car Park Wartburg

Wartburg

Showing 1 – 12 of 18 results

Wartburg 1,3 4 porte

1988
6.000,00

Wartburg 1,3 Tourist Wagon

1989
6.000,00

Wartburg 1,3 Trans Pick up

1989
6.000,00

Wartburg 311 4 porte

1956
13.000,00

Wartburg 311 Cabriolet Cabrio

1956
37.000,00

Wartburg 311 Wagon Wagon

1956
14.000,00

Wartburg 312 4 porte

1965
12.000,00

Wartburg 312 Wagon Wagon

1965
14.000,00